สินค้าที่ให้บริการ

ชุดนั่งร้าน (BUILD FRAME SCAFFOLDING)

                 


เสาค้ำยันและอุปกรณ์ (PIPE SUPPORT & ACCESSORIES)

     
ข้อจับแป๊ป (DUAL PURPOSE PIPE CLAMP)อุปกรณ์เสริมนั่งร้าน (SCAFFOLDING ACCESSORIES)

           
ระบบฟอร์มไท (FORM TIE SYSTEM)

     


แคล้มป์รัดเสา (COLUMN CLAMP)

แบบเหล็ก (METAL FORM)

           


รั้วชั่วคราว (TEMPORARY FENCE)

แบบหล่อถนน (ROAD FORMWORK)ตาข่าย (MESH SHEET & SAFETY NET)

แผ่นรองยืน (STEEL PLANKY)* หมายเหตุ รายการเช่าคิดค่าเช่าขั้นต่ำที่ 30 วัน